FCT EN EMPRESES ESTRANGERES

La nostra alumna de segon curs d’Educació Infantil, Maite Boria,  ha realitzat  durant la segona quinzena del mes de juny  una estada en pràctiques a una Nursery  a Kings Lynn, al comptat de Norfolk; dins del programa PIC promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per la Maite l’estada ha estat molt satisfactòria, li ha suposat un repte personal poder integrar-se a l’escola i resoldre els problemes inicials de comunicació amb els nens. Ha millorat considerablement els seus coneixements d’anglès que ja eren mitjans-alts. D’altra banda la integració a l’equip docent ha estat molt bona, la Maite s’ha sentit en tot moment molt ben acollida per les seves companyes a la  Nursery. L’estada li ha permès conèixer un tipus d’organització diferent al nostre, tant pel que fa a horaris, alimentació, quantitat de docents per aula i metodologia de treball.

estada
Grup de teachers del centre

A l’escola sobre tot ha vist com l’equip de teachers treballa els aspectes socials, emocionals i activitats de creativitat. Com utilitzen el raonament de « per què », sense alçar la veu, l’infant tria l’opció correcta a partir de la satisfacció o insatisfacció que observa en l’educadora. El treball dels nens amb materials senzills i útils en situacions quotidianes (elements de la natura, pinzes de roba, retalls de teles diferents, aigua sorra, imans, aliments eines) fent treballar el joc simbòlic. Per desenvolupar els coneixements treballen la grafia del nom, compten de l’1 al 10, ús de vocabulari variat a partir de cançons, jocs de taula i roleplays…

estada
La directora del centre i la Maite